به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک, در آلبوم : Negahe Doniaye Eshq

Ay Mashom Toba

  • 70
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Abdulhai Wafa
Album: Negahe Doniaye Eshq
عبدالهی وفا آلبم نگاه دنیای عشق

::
/ ::

صف

پاک کنید