به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Red & Blue

Mast Enjelay

  • 173
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Atash
Album : Red & Blue
آلبوم عطش با نام - سرخ و آبی
Red & Blue is Atash's debut album containing beautiful melodic and new compositions such as Ghazal-e Man, Gol-e Mariam and Kandahar.

::
/ ::

صف

پاک کنید