به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Bossa ( Kiss )

Faryad

  • 113
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Artist : Nazir Khara
Album : Bossa ( Kiss )
آلبوم نذیرخارا به نام بوسه
Bosa is Nazir Khara debut album featuring pop songs

:
/ :

صف

پاک کنید