به نشر رسید 2 سالها قبل در پشتو

Shayesta Watana

  • 551
  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1

Seeta Qasemie - Shayesta Watana New Pashto Song | سیتا قاسیمی نوی پښتو سندره - ښایسته وطنه

::
/ ::

صف

پاک کنید