به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک, در آلبوم : Chapa kakul me

Pa neema shpa ke ba sok

  • 90
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Artist : Abdul Rauf Kandahari
Album : Chapa kakul me
آلبم عبدالروف قندهاری
به نام چپه کاکل می

::
/ ::

صف

پاک کنید