به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Shahr e Roya

Shar-e-Roya

  • 42
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Fardin Faryad
Album : Shahr e Roya
آلبوم فردین فریاد به نام شهر رویا
Shahr-e Roay is Fardin's debut album which was produced and arranged by Khaled Kayhan of Kayhan studios.

::
/ ::

صف

پاک کنید