به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک, در آلبوم : Garantee Program

Pashtoon Ta Gorey

  • 83
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1

Artist : Abdullah Moqori
Albume : Garantee Program
عبدالله مقری گرانتی پروگرام

::
/ ::

صف

پاک کنید