به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Bossa ( Kiss )

Judayee

  • 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Nazir Khara
Album : Bossa ( Kiss )
آلبوم نذیرخارا به نام بوسه
Bosa is Nazir Khara's debut album featuring pop songs

::
/ ::

صف

پاک کنید