به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Sarzamin Man

Dil-e Man Shikwa Makon

  • 44
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Dawood Sarkhosh
Album : Sarzamin Man
آلبوم داود سرخوش سرزمین من

::
/ ::

صف

پاک کنید