به نشر رسید 2 سالها قبل در پارتی

Dokhtareh Ziba

  • 309
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Valy Dokhtareh Ziba
آهنگ ولی به نام دختر زیبا

متن آهنگ

زیبا گل مایه
شاه دخترایه
دو چشمک می پرانوم سوی ما نمیایه
او اهل کجایه نگاهش آشنایه
خوانوم به نگاهش خیلی با وفایه
دختر خواهم تو را ای ماه زیبا
دلم شیدای توست ای سرو رعنا
بگفتم قوم و خویش خود که خواهم
تورا با یک جهان عشق و تمنا
خواهم تورا من از تمام دنیا
برم تویی مثال خواب و رویا
تو آن گمگشته اَم بودی عزیزم
که حالا بهر من گشتی تو پیدا
زیبا گل مایه
شاه دخترایه
دو چشمک می پرانوم سوی ما نمیایه
او اهل کجایه نگاهش آشنایه
خوانوم به نگاهش خیلی با وفایه
دختر خواهم تو را ای ماه زیبا

::
/ ::

صف

پاک کنید