به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Ashti

Duk Duk

  • 73
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Artist : Nazir Khara
Album : Ashti
آلبوم نذیر خارا آشتی
Nazir Khara's Aashti album featuring 11 pop songs including the hit single Az Doori Tu

::
/ ::

صف

پاک کنید