به نشر رسید قبل 2 سالها در افغان میوزیک, در آلبوم : Chapa kakul me

Wram pa psho ke zawlane

  • 60
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Artist : Abdul Rauf Kandahari
Album : Chapa kakul me
آلبم عبدالروف قندهاری
به نام چپه کاکل می

:
/ :

صف

پاک کنید