به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Ashti

Ma Ba Dunya Por Az Gham

  • 84
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Nazir Khara
Album : Ashti
آلبوم نذیر خارا آشتی
Nazir Khara's Aashti album featuring 11 pop songs including the hit single Az Doori Tu

:
/ :

صف

پاک کنید