به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک, در آلبوم : Album 1

Shkoli Kandahara

  • 53
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Abdul Khaliq Aziz
عبدالخالق عزیز آلبم یک

::
/ ::

صف

پاک کنید