به نشر رسید قبل 2 ماه ها در آهنگهای هزارگی

Chimai Tu

  • 76
  • 2
  • 0
  • 5
  • 0
  • 2

Farhad Darya - Chimai Tu New Hazaragi Song | آهنگ هزارگی جدید فرهاد دریا ـ چیمای تو

متن آهنگ

چیمای تو

دیشو ماشر موکد یادی چیمای تو
مسافیر کرده بُد ما را هوای تو
پسی یگ لاظه آرامیش میگشتوم
یخن‌ کنده میانی بازوای تو

بغل تو عطری گندومزاره می‌داد
صلا می‌زد عسل قندی لبای تو
شمالگ شعری چارده‌پاله می‌خواند
بَلی بازو می‌رقصید قد مویای تو

دیشو نه شو صبا کشکی نموشُد
موشوم زَره کفگ، خالیه جای تو
میآیی و اوالی باره میاری
دیلی دیونی خو مُنوم فرشی رای تو

:
/ :

صف

پاک کنید