به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Wish ( Arezo )

Jaan Jaan Tu Naro

  • 35
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Ali Etemadi
Album : Wish ( Arezo )
آلبوم علی اعتمادی آرزو
This is Ali Etemadi's only known studio recorded album which contains a couple of very hit songs.

0 دیدگاه

    هیچ دیدگاه یافت نشد
:
/ :

صف

پاک کنید