به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Kojahi

Emrooz

  • 33
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Aris Parwiz
Album : Kojahi
آلبوم آریس پرویز - کجایی
Another awesome album by Aris Parwiz showing his hit song Sia Chashmak.

:
/ :

صف

پاک کنید