به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Zu Afghanista Ta

Paktia Ba Louwaro Ghorona

  • 36
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Daud Hanif
Album : Zu Afghanista Ta
آلبوم داود حنیف - زو افغانستان ته

0 دیدگاه

    هیچ دیدگاه یافت نشد
:
/ :

صف

پاک کنید