به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Red & Blue

Gul Mariam

  • 39
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Atash
Album : Red & Blue
آلبوم عطش با نام - سرخ و آبی
Red & Blue is Atash debut album containing beautiful melodic and new compositions such as Ghazal-e Man, Gol-e Mariam and Kandahar.

:
/ :

صف

پاک کنید