Published 2 years ago in Music, in album: Hal-e Dilam

Hal-e Dilam

  • 231
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Artist : Hosain Anosh
Album : Hal-e Dilam
آلبوم حسین انوش -حال دلم

Lyrics

دلم را غنچه کن گر می توانی
پریشان کردن دل ها هنر نیست

حال دلم حال دلم کجا روم کجا روم
به که گویم حال دلم حال دلم
کجا روم کجا روم
به که گویم حال دلم حال دلم

شب را گفتم روزم سیاه شد
ماه را گفتم مهرت کجا شد
سنگ را گفتم شیشیه منم من
بشکن دلم را لطفت کجا شد
حال دلم دلم دلم کجا روم به که گویم
حال دلم حال دلم حال دلم

ای بهترینم جانم
ای نازنینم تاب و توانم
لحظه بنگر اشک روانم
عشق بزرگ ام جان و جهان ام
حال دلم دلم دلم کجا روم کجا روم به که گویم
حال دلم حال دلم حال دلم

دیده را گفتم روز ات سیاه شد
دلبر خوب ات از تو جدا شد
دام دو زلفش دام بلا شد
آن خوب رویم اخر کجا شد
حال دلم دلم دلم کجا روم کجا روم به که گویم
حال دلم حال دلم حال دلم

دیگر نماند نام و نشانم
از کف رود م تاب و توانم
ای نازنین ام ای مهربانم
با تو فراز این آسمانم
هرگز مبادا بی تو بمانم
حال دلم دلم دلم کجا روم کجا روم به که گویم
حال دلم حال دلم حال دلم

:
/ :

Queue

Clear