به نشر رسید قبل 2 سالها در غزل, در آلبوم : Soze-E Dil

Nazo Adah

  • 27
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Ahmad Walid Etemadi
Album : Soze-E Dil
آلبوم احمد ولید اعتمادی سوز دل
This is one of the older albums of Ahmad Walid which was released back in 2000...

:
/ :

صف

پاک کنید