به نشر رسید قبل 1 year در عاشقانه

Aaftaab

  • 3,840
  • 2
  • 0
  • 453
  • 0
  • 1

Jawid Sharif & Madina Aknazarova - Aaftaab | آهنگ جدید جاوید شریف & مدینه حقنظروفا - آفتاب

متن آهنگ

آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو
تو آرامش ام تو نیایش ام توی هستی و زندگی ام
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو

بیقراری تا خود بدانی که
چقدر میخواهد ات این دل
دنیای منی دوست میدارمت
خوشی ام شود با تو حاصل
در روایت ام در حکایت ام
در عبادتم تو شامل

آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو
تو آرامش ام تو نیایش ام توی هستی و زندگی ام
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو

زیر نور ماه با ستاره ها
عاشقانه های تو گویم
لاله سر زند در بهار دل
مستی نگاه تو جویم
هر شام و سحر شوم لبخندی
بر لبان تو رویم

آفتابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو
تو آرامش ام تو نیایش ام توی هستی و زندگی ام
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو
گر نباشد عشق تو

:
/ :

صف

پاک کنید