به نشر رسید قبل 2 سالها در آهنگهای هزارگی

Ashti

  • 564
  • 1
  • 0
  • 13
  • 0
  • 0

Parvaneh Parastesh - Ashti | آهنگ پروانه پرستش - آشتی

متن آهنگ

شد دلم جادو چه زود
تو که آشتی کردی
انگاری از اول عاشقت شدم
تو ی کاری کردی که بدونه تو چه ساده دق کنم
تو که آشتی کردی من هنوزم تو دلم بارونیه
تو ی کاری کردی که نمیگیره کسی جاتو دیگه

شد دلم جادو چه زود
درد دلها توبگو تا همیشه تو بمون آرومه جون
قدر چشمات و بدون خستگی ها تو به جون
میخرم عاشقتم با دل جون

شد دلم جادو چه زود
درد دلها توبگو تا همیشه تو بمون آرومه جون
قدر چشمات و بدون خستگی ها تو به جون
میخرم عاشقتم با دل جون

دیگه مثله تو نمیشه همه جونم داره میره واسه تو
تو که برگشتی دیگه قلب من تا همیشه شد مال تو
تو که آشتی کردی من هنوزم تو دلم بارونیه
تو ی کاری کردی که نمیگیره کسی جاتو دیگه

شد دلم جادو چه زود
درد دلها توبگو تا همیشه تو بمون آرومه جون
قدر چشمات و بدون خستگی ها تو به جون
میخرم عاشقتم با دل جون

شد دلم جادو چه زود
درد دلها توبگو تا همیشه تو بمون آرومه جون
قدر چشمات و بدون خستگی ها تو به جون
میخرم عاشقتم با دل جون

:
/ :

صف

پاک کنید