به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Marina

Pashto

  • 43
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Ali Omid
Album : Marina
آلبوم علی امید مارینا
Ali Omid's debut album Marina... containing a mixture of pop songs..

::
/ ::

صف

پاک کنید