به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Dai Raft

True Love (from Daykondi)

  • 79
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Hamid Sakhizada
Album : Dai Raft
آلبوم حمید سخی زاده دآی رفت
Dai Raft is released Nov 1st 2019. With help from an all-star team of musicians Hamid brings old traditions alive through new collaborations, interpretations and expressions.

::
/ ::

صف

پاک کنید