به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Wish ( Arezo )

Bahana

  • 31
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Ali Etemadi
Album : Wish ( Arezo )
آلبوم علی اعتمادی آرزو
This is Ali Etemadi's only known studio recorded album which contains a couple of very hit songs.

::
/ ::

صف

پاک کنید