به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Mezhgan-e Tar

Gham-e Dil

  • 46
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Artist : Akbar Ramish
Album : Mezhgan-e Tar
آلبوم اکبر رامش مژگان تار
Another amazing album of late Akbar Ramish featuring beautiful accordion work.

0 دیدگاه

    هیچ دیدگاه یافت نشد
:
/ :

صف

پاک کنید