به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Rozgar

Saqi

  • 54
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Asad Badie
Song : Rozgar
آلبوم اسد بدیع روزگار
Rozgar is one of the first solo studio albums of Asad Badie when Goroh-e-Baran (Rain Band) members split.

::
/ ::

صف

پاک کنید