به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Eshq

Dar Dil Awaas-e

  • 98
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Shabnam Suraya
Album : Eshq
آلبوم شبنم ثریا عشق
This is an album of Shabnam Suraya Eshq containing a mixture of Afghan and Tajiki tracks.

:
/ :

صف

پاک کنید