به نشر رسید 5 ماه ها قبل در آهنگهای هزارگی

Chehel Dokhtaran Solh Raswa

  • 51
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0

Taher Khavari - Chehel Dokhtaran ( Solh Raswa )| آهنگ جدید طاهر خاوری - چهل دختران - صلح رسوا
Demoted Peace
چهل دختران
Singer: Taher Khavari
Lyrics: Nader Ahmadi
illustrator: Zohre Godini

::
/ ::

صف

پاک کنید