به نشر رسید قبل 2 سالها در آلبوم, در آلبوم : Bazi

Bazi

  • 86
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Dawood Sarkhosh
Album : Bazi
آلبوم داود سرخوش بازی
Bazi is the Title of Dawood Sarkhosh’ Fifth Album. This album has been released in March 2010 in Melbourne Australia. This album implies 7 tracks, composed newly. Some of the songs have been composed by Mansoor Rastegar and rest of them by Dawood Sarkhosh

:
/ :

صف

پاک کنید