به نشر رسید 2 سالها قبل در آلبوم, در آلبوم : Watan

Gheli Gheli

  • 49
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Abdullah Moqori
Album : Watan
آلبوم عبدالله مقری وطن
Watan album is a rare studio recorded high quality album with contains the all time favorite Moqori song of Za Che Zo.

::
/ ::

صف

پاک کنید