به نشر رسید 2 سالها قبل در افغان میوزیک, در آلبوم : Hal-e Dilam

To Mara Dost Nadari

  • 340
  • 0
  • 0
  • 11
  • 0
  • 0

Artist : Hosain Anosh
Album : Hal-e Dilam
آلبوم حسین انوش -حال دلم

متن آهنگ

عاشق رویت من هستم
بسته مویت من هستم
کشته خویت من هستم من

تو مرا دوست نداری
تو مرا دوست نداری
تو مرا دوست نداری

مده رنجم که هجران دیده این دل
غم درد فراوان دیده این دل
سیاه بختم سیاه بختم چو ذلفت
چه شب های پریشان دیده این دل

عاشق رویت من هستم
بسته مویت من هستم
کشته خویت من هستم من

تو مرا دوست نداری
تو مرا دوست نداری

::
/ ::

صف

پاک کنید