به نشر رسید 2 سالها قبل در غزل, در آلبوم : Soze-E Dil

Khuda-e Asomaanha

  • 34
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Artist : Ahmad Walid Etemadi
Album : Soze-E Dil
آلبوم احمد ولید اعتمادی سوز دل
This is one of the older albums of Ahmad Walid which was released back in 2000...

::
/ ::

صف

پاک کنید